- انارپرس - http://anarpress.ir -

شعری از فرشته غلامرضایی‌نژاد اناری در خصوص هاشمی رفسنجانی؛ هان «هاشمی» آیت حق، در قلب ما خانه دارد

شعری زیر سروده فرشته غلامرضایی‌نژاد اناری در خصوص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است.

امروز پیر جماران

مهمان دردانه دارد

یاری که همواره عزمی

چون کوه، مردانه دارد

مردی قرین دقایق

قلبی زجنس  شقایق

در عاشقی کوله‌باری

از صبر بر شانه دارد

پر زد مثال پرستو

ناگاه از بینمان رفت

رو سوی مأوای جانان

پرواز مستانه دارد

مجموعه عشق و عقل است

این پیکر ساده‌ای نیست

در سینه دریایی از مهر

این روح فرزانه دارد

او زنده است و نمرده است

سردار دریادلی که

برگرد شمع وجودش

این خیل پروانه دارد

گر در جوار خمینی(ره)

آرام خوابیده اما

هان «هاشمی» آیت حق

در قلب ما خانه دارد