- انارپرس - http://anarpress.ir -

«ریزگردهای خطرناک» شمال استان کرمان از جمله انار را تهدید می‌کند

خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که در شمال استان کرمان بیابان های بین استان کرمان و یزد کانون ریزگردها شده اند و شهرستان انار را تهدید می کنند.

بروز خشکسالی ۱۵ ساله، نابودی تالاب فرهنگ‌آباد در سال‌های گذشته، فرسایش خاک، از بین رفتن تاغ‌زارها، برداشت بی‌رویه آب از منابع آبی و خشک‌شدن دشت و … از جمله عوامل گسترش ریزگردها در سمال استان کرمان به شمار می‌رود.

ریزگردها می‌توانند باعث بیماری‌های تنفسی و همچنین سرطان شوند.

بر همین اساس احیای تالاب فرهنگ‌آباد، گسترش تاغ‌زارها و کنترل برداشت آب و جلوگیری از نابودی دشت می‌توانند شهرستان انار را از ریزگردها در امان نگاه دارد.

گفته می‌شود یک هکتار از تاغ ها ۴۸ تن گرد و غبار را تثبیت می کند و در کنار این نقش همین یک هکتار ۵.۲ تن اکسیژن به شهر تزریق می‌کند.