سلاجقه اظهار داشت: با وجود شرایط جوی موجود ضرورتی به تعطیلی مدارس دیده نمی‌شود.

امید سلاجقه در گفتگو با سایت صدای زرند اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی موجود و ادامه روند گرم شدن هوا ضرورتی به تعطیلی مدارس در هیچ نقطه از استان وجود ندارد.

وی گفت: تنها مدارس شهرستان کوهبنان فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شوند.